Download 1914 by Peter Olausson PDF

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en droop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Handbok i svenska: Skriva och tala, ratt och fel grammatik, knepiga ord

En bok fullproppad från pärm until pärm med konkreta råd, författad av en förlagsredaktör och bokförläggare som har sett det mesta i fråga om både mästerskap och motsatsen när det gäller konsten att handskas med det svenska språket.

Kort om yttrandefrihet

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang.

1914

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så.

Gatukatten Bob

När James Bowen hittade en skadad, röd gatukatt hopkrupen i huset där han nyss fått en träningslägenhet hade han ingen aning om hur stor betydelse katten skulle få i hans liv. James levde ur hand i mun på Londons gator och det sista han behövde var ett husdjur.

Additional resources for 1914

Sample text

Koden läses som bekant uppifrån och ned. Selektion står för urval, vilket betyder att du kan få valda delar av koden utförda, beroende på exempelvis en variabels värde. Iteration betyder upprepning. Vissa delar i koden kan upprepas, tills ett speciellt uttryck visar sig vara sant eller falskt. Du kan få någonting att upprepas exempelvis hundra gånger, istället för att behöva skriva hundra rader med kod. 44 PHP 5 programmering Villkor Villkor används ju för att välja väg i ett program. Det finns två olika grundläggande sätt att göra detta på i PHP.

Br> $a>=$b
$a==$b
$a===$b
Operatorerna används i olika if-satser för att kontrollera om uttrycket är sant eller falskt. Vi berättar mer om dessa if-satser i nästa kapitel. Jämförande operatorer kan även klara av att se skillnad på olika datatyper. Logiska operatorer Det finns också flera saker man kan göra med sanningsvärdena sant och falskt. Det vanliga är att man laborerar med dem för att få nya sanningsvärden. Det kan ju vara intressant om man vill ha lite mer komplexa villkor än bara att ett tal ska vara större eller mindre än något annat.

Därför tolkas dessa variabler som helt oberoende av varandra:
Olika typer av variabler I PHP kan du inte deklarera variabler till att vara av en speciell sorts datatyp. Vilken typ av variabel som skapas, är beroende av det värde den tilldelas. Däremot kan man typomvandla en variabel till att behandlas som en speciell datatyp. PHP har stöd för fem olika datatyper: Datatyp Beskrivning Array Vektor Floating-point numbers Flyttal Integer Heltal Object Objekt String Sträng Strängar Alla variabler som tilldelas textsträngar behandlas också som strängar: $Namn = "Nisse"; Variabeln $Namn innehåller värdet Nisse.

Download PDF sample

Rated 4.82 of 5 – based on 8 votes