Download Att dö by Christopher Hitchens PDF

By Christopher Hitchens

ISBN-10: 9187513250

ISBN-13: 9789187513251

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i long island. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until det karga landskapet som tillhör de sjuka. lower than de följande arton månaderna, fram until sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

I denna fascinerande och intensiva berättelse om livets slut, beskriver Christopher Hitchens sjukdomens plågor och utforskar hur sjukdom påverkar våra intryck och vår omvärld. Medan cancern invaderar hans kropp och tvingar honom att brottas med dödens tidlösa gåta, omfamnar Hitchens alla känslor och skildrar personligt och filosofiskt hur det är att dö.

Att dö är en berättelse om att möta döden utan att vika sig för det okända, och en inblick i vad det innebär att vara människa. Christopher Hitchens sista verk är modigt och klarsynt, skriven med brutal ärlighet, sylvass intelligens och en humor som aldrig sviktar.

Show description

Read Online or Download Att dö PDF

Best swedish books

Handbok i svenska: Skriva och tala, ratt och fel grammatik, knepiga ord

En bok fullproppad från pärm until eventually pärm med konkreta råd, författad av en förlagsredaktör och bokförläggare som har sett det mesta i fråga om både mästerskap och motsatsen när det gäller konsten att handskas med det svenska språket.

Kort om yttrandefrihet

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang.

1914

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så.

Gatukatten Bob

När James Bowen hittade en skadad, röd gatukatt hopkrupen i huset där han nyss fått en träningslägenhet hade han ingen aning om hur stor betydelse katten skulle få i hans liv. James levde ur hand i mun på Londons gator och det sista han behövde var ett husdjur.

Extra info for Att dö

Example text

Vilja, Tvångsmässlghet, självkontroll, dålig impulskontroll. positiv självkänsla. 3-6 initiativ - skuld Prestationsglädje, Hämning, nyfikenhet. initiativlöshet, passivitet. 6-12 aktivitet - u n d e r l ä g s e n h e t Kompetent, Otillräcklighet. duger som människa. 12-20 i d e n t i t e t - identitetsförvirring Integrerad jagbild, Splittrad j a g b i l d , trots, framtidstro. n e g a t i v identitet, överdriven anpassning, depression. 20-40 40-60 n ä r h e t - isolering Kärlek, Avståndstagande, närhet.

Vi vetenskap, ett sökande som fick honom in- återkommer som sagt till Bowlbys synsätt längre fram i boken. tresserad av kunskapsteori och av hur barns kognitiva tänkande utvecklas. Efter att ha studerat filosofi vid Sorbonne i Paris träffa- Det kognitiva perspektivet Ordet kognition kommer från de han av en tillfällighet Théodore Simon latinets som tillsammans med Alfred Binet arbetade "cognitio" och har med kunskap, tänkande med att utforma intelligenstest. Piaget blev och lärande att göra; det täcker i grova drag intresserad inte bara av varför barnen svara- allt det som händer i hjärnan i form av var- de rätt utan även varför de svarade fel på seblivning, tänkande, tolkning, inlärning, uppgifterna.

Aktionisterna lade de för liten tyngd på so- Nästan alla barn som är yngre än 5 eller 6 ciala faktorer. Det har också hävdats att Pi- år svarar då, eftersom de använder schemat agets uppfattning om universella stadier "högre = mer", att det är just det höga och inte är hållbar (vilket även blev Piagets egen smala glaset. Lite äldre barn har däremot ut- åsikt mot slutet av hans liv). Med tiden blev vecklat ett annat schema som säger att hans idéer dock mycket uppmärksammade mängden vatten inte ändrar sig bara för att och han uppmanades t.

Download PDF sample

Rated 4.68 of 5 – based on 47 votes